Lista adwokatów

wpis

2.8
  1. Polska
  2. »
  3. Łódzkie
  4. » wpis
Adres:
Łódź, Polska, ul. Piotrkowska 270, Łódzkie, Polska 90-361
Opis:

Kancelaria świadczy profesjonalną i kompleksową obsługę prawną dla klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców zarówno w postępowaniu sądowym jak i pozasądowym. Kancelaria specjalizuje się również w reprezentowaniu Klientów przed organami ścigania oraz urzędami.
Nasza kancelaria posiada szerokie doświadczenie w zakresie spraw przeciwko ZUS, spraw rodzinnych, karnych, cywilnych, gospodarczych i administracyjnych.

Sprawy przeciwko ZUS:

• odwołania od decyzji emerytalnych i rentowych,
• odmowa przyznania emerytury lub renty,
• odmowa zaliczenia stażu pracy,
• praca w szczególnych warunkach,
• prawo do renty,
• przeliczanie emerytur,
• odmowa wypłaty świadczenia z powodu tzw. pozorności umowy o pracę,
• zasiłki i inne świadczenia,
• postępowania kontrolne w firmach

Sprawy rodzinne:

• rozwody – z orzeczeniem o winie lub bez orzekania o winie
• separacje
• sprawy dotyczące powierzenia, pozbawienia i ograniczenia władzy rodzicielskiej
• ustalanie kontaktów z dzieckiem
• sprawy o alimenty (dla dziecka od rodzica, dziadków ojczystych bądź macierzystych, dla rodzica od dziecka, od małżonka)
• sądowy lub pozasądowy podział majątku wspólnego
• ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa

Sprawy karne

Sprawy cywilne

Sprawy gospodarcze

• obsługa prawna przedsiębiorców
• pomoc przy wyborze optymalnej formy działalności gospodarczej
• tworzenie spółek handlowych, wpisy do KRS
• sporządzanie projektów umów
• reprezentacja przedsiębiorców i innych podmiotów w sporach sądowych i przed organami administracji
• sporządzanie projektów uchwał organów, zaskarżanie uchwał organów spółek
• roszczenia przeciwko członkom zarządu
• sprawy dotyczące odpowiedzialności kontraktowej stron umowy
• dochodzenie należności handlowych
• sporządzanie opinii prawnych

Sprawy administracyjne i inne:

• Prawo Międzynarodowe
• skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu
• odwołania od decyzji i postanowień administracyjnych
• reprezentowanie w postępowaniu administracyjnym przed organami administracji
• sporządzanie skarg kasacyjnych i reprezentowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
• prawo budowlane
• cudzoziemcy
• sprawy meldunkowe
• sprawy związane z aktami stanu cywilnego
• postępowanie związane z uzyskiwaniem zezwolenia na nabycie przez cudzoziemców nieruchomości, udziałów lub akcji

Dane kontaktowe
506 433 858

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wyślij wiadomość do właściciela aukcji