Lista adwokatów

wpis

2.7
  1. Polska
  2. »
  3. Łódzkie
  4. » wpis
Adres:
Łódź, Polska, ul. Piotrkowska 270, Łódzkie, Polska 90-361
Opis:

Kancelaria świadczy profesjonalną i kompleksową obsługę prawną dla klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców zarówno w postępowaniu sądowym jak i pozasądowym. Kancelaria specjalizuje się również w reprezentowaniu Klientów przed organami ścigania oraz urzędami.
Nasza kancelaria posiada szerokie doświadczenie w zakresie spraw przeciwko ZUS, spraw rodzinnych, karnych, cywilnych, gospodarczych i administracyjnych.

Sprawy przeciwko ZUS:

• odwołania od decyzji emerytalnych i rentowych,
• odmowa przyznania emerytury lub renty,
• odmowa zaliczenia stażu pracy,
• praca w szczególnych warunkach,
• prawo do renty,
• przeliczanie emerytur,
• odmowa wypłaty świadczenia z powodu tzw. pozorności umowy o pracę,
• zasiłki i inne świadczenia,
• postępowania kontrolne w firmach

Sprawy rodzinne:

• rozwody – z orzeczeniem o winie lub bez orzekania o winie
• separacje
• sprawy dotyczące powierzenia, pozbawienia i ograniczenia władzy rodzicielskiej
• ustalanie kontaktów z dzieckiem
• sprawy o alimenty (dla dziecka od rodzica, dziadków ojczystych bądź macierzystych, dla rodzica od dziecka, od małżonka)
• sądowy lub pozasądowy podział majątku wspólnego
• ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa

Sprawy karne

Sprawy cywilne

Sprawy gospodarcze

• obsługa prawna przedsiębiorców
• pomoc przy wyborze optymalnej formy działalności gospodarczej
• tworzenie spółek handlowych, wpisy do KRS
• sporządzanie projektów umów
• reprezentacja przedsiębiorców i innych podmiotów w sporach sądowych i przed organami administracji
• sporządzanie projektów uchwał organów, zaskarżanie uchwał organów spółek
• roszczenia przeciwko członkom zarządu
• sprawy dotyczące odpowiedzialności kontraktowej stron umowy
• dochodzenie należności handlowych
• sporządzanie opinii prawnych

Sprawy administracyjne i inne:

• Prawo Międzynarodowe
• skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu
• odwołania od decyzji i postanowień administracyjnych
• reprezentowanie w postępowaniu administracyjnym przed organami administracji
• sporządzanie skarg kasacyjnych i reprezentowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
• prawo budowlane
• cudzoziemcy
• sprawy meldunkowe
• sprawy związane z aktami stanu cywilnego
• postępowanie związane z uzyskiwaniem zezwolenia na nabycie przez cudzoziemców nieruchomości, udziałów lub akcji

Dane kontaktowe
506 433 858

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wyślij wiadomość do właściciela aukcji